Kruta
Ваш кошик

Умови користування сайтом

Справжнє Угода (далі - «Угода») визначає умови і правила використання Матеріалів і Сервісів Сайту www.kruta.com.ua (далі - «Сайт»), а також встановлює права і обов'язки його Користувачів і Адміністрації Сайту. Угода поширюється також на відносини, пов'язані з третіми особами, що не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені в результаті дій Користувачів Сайту.

1. Загальні умови:

1.1. Ця Угода є юридично обов'язковою угодою між Користувачем і Адміністрацією Сайту, предметом якого є надання Адміністрацією Сайту Користувачеві права використання Сайту і його Сервісів.

1.2. Ця Угода є публічною офертою. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з цією Угодою до моменту реєстрації на Сайті. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цієї Угоди та обов'язки їх дотримання в відповідно до Цивільного кодексу України. Отримуючи доступ до Матеріалів і Сервісів Сайту, Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.

2. Статус Адміністрації Сайту:

2.1. Під Адміністрацією Сайту в цій Угоді та інших спеціальних документах, розміщених на Сайті, розуміється адміністрація ресторану «Крута» - юридична особа, зареєстрована відповідно до законодавства України і розташоване за адресою: м Кам'янське, бул. героїв 1

2.2. Звернення, пропозиції і претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації Сайту в зв'язку з умовами цієї Угоди, питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів третіх осіб при його використанні, а також для запитів уповноважених законодавством України осіб, можуть бути спрямовані на адресу адміністрації « крута », зазначений в п. 2.1. цієї Угоди.

2.3. Право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації Сайту може бути надано виключно за письмовою згодою з Адміністрацією Сайту.

3. Статус Користувача і реєстрація на Сайті:

3.1. Користувачем Сайту є фізична особа, зареєстрована на Сайті відповідно до встановленого цією Угодою порядком, і яка досягла віку 18 років.

3.2. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною і добровільною.

3.3. Кількість і різновиди Сервісів, право використання яких надається Користувачеві, залежить від реєстрації, яку проходить Користувач. На Сайті можлива реєстрація тільки в якості Користувача

3.4. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації Сайту необхідну достовірну та актуальну інформацію для створення своєї облікового запису і Особистого кабінету. Користувача, включаючи унікальні для кожного користувача логін (адреса електронної пошти) і пароль доступу до Сайту, а також прізвище і ім'я, або обраний Користувачем «нікнейм».

3.5. Після надання інформації, зазначеної в п. 3.4. цієї Угоди, Користувачеві необхідно пройти процедуру підтвердження реєстрації на Сайті шляхом розпізнання автоматизованого тесту, призначеного для розрізнення комп'ютерів і людей ( «капчі») і підтвердження реєстрації шляхом активації облікового запису через посилання в повідомленні, надісланому Адміністрацією Сайту на електронну пошту Користувача. У разі вірного послідовного виконання даних реєстраційних дій на Сайті створюється обліковий запис Користувача. Користувач має право зареєструвати на Сайті не більше однієї облікового запису.

3.6. Для отримання максимальної реєстрації і появи можливості залишати коментарі, відгуки, голосувати на сайті і т.п., Користувачеві необхідно пройти процедуру додаткової реєстрації на Сайті шляхом заповнення реєстраційної форми, запропонованої Адміністрацією з наданням додаткових достовірних відомостей про себе. Після заповнення додаткової реєстраційної форми Користувачеві необхідно пройти процедуру підтвердження реєстрації на Сайті шляхом введення в діалогове вікно на Сайті коду, отриманого Користувачем у вигляді sms-повідомлення від Адміністрації Сайту на мобільний телефон Користувача. У разі вірного послідовного виконання даних реєстраційних дій Користувач набуває статусу максимальної реєстрації і отримує доступ до додаткових сервісів Сайту.

3.7. При проходженні процедури реєстрації Користувач також зобов'язаний ознайомитися з Правилами ведення блогу. Завершення реєстрації Користувача можливо тільки при повному і беззастережному прийнятті Користувачем Правил.

3.8. На Користувача, поширюються всі умови цієї Угоди.

3.9. При реєстрації кожен Користувач погоджується з умовами цієї Угоди та приймає на себе зазначені в ньому права і обов'язки, пов'язані з використанням і функціонуванням Сайту. Після успішної реєстрації Користувача на Сайті Адміністрація принимає на себе права та обов'язки перед Користувачем, зазначені в цій Угоді.

3.10. Приймаючи умови цієї Угоди шляхом реєстрації на Сайті, Користувач підтверджує свою згоду на обробку Адміністрацією Сайту його персональних даних, наданих при реєстрації, а також розміщуються Користувачем добровільно в своєму Особистому кабінеті і на інших Сервісах Сайту. Обробка персональних даних Користувача здійснюється Адміністрацією Сайту відповідно до законодавства України.

3.11. Адміністрація Сайту вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація Сайту має право використовувати надану Користувачем інформацію, в тому числі персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства України (в тому числі з метою попередження та / або припинення незаконних і / або протиправних дій користувачів). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути вироблено лише відповідно до чинного законодавства на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених законодавством України випадках.

3.12. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту і відповідність законодавству України наданої при реєстрації інформації та її чистоту від претензій третіх осіб.

3.13. Вибрані Користувачем при реєстрації логін і пароль є необхідною і достатньою інформацією для доступу Користувача до Особистого кабінету на Сайті. Користувач не має права передавати свої логін і пароль третім особам, несе повну відповідальність за їх збереження, самостійно вибираючи спосіб їх зберігання.

3.14. Якщо Користувачем не доведено протилежне, будь-які дії, вчинені з використанням його логіна і пароля, вважаються досконалими відповідним Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до логіну та паролю і / або немає облікового запису і Особистого кабінету Користувача, або розповсюдження логіна і пароля Користувач зобов'язаний негайно повідомити про це Адміністрації Сайту. Адміністрація Сайту має право, але не зобов'язана заблокувати доступ до персональної сторінки Користувача до вирішення спірної ситуації.

4. Права та обов'язки Користувача:

4.1. Користувач має право використовувати Сервіси тільки з урахуванням умов і обмежень, передбачених цією Угодою. Право розміщення Матеріалів (стосовно справжнього Угоди під Матеріалами розуміються текстові, графічні, фото-, аудіо-, відео- та інші Матеріали. Сукупність Матеріалів на Сайті, а також на його окремих Сервісах іменується контентом) надається тільки при успішному проходженні авторизації.

4.2. При користуванні Сервісами Сайту Користувач зобов'язаний:

4.2.1. дотримуватися положень чинного законодавства України, цією Угодою та інших спеціальних документів Адміністрації Сайту;

4.2.2. надавати при реєстрації достовірні, точні і повні дані про себе з питань, пропонованих в Реєстраційній Формі і підтримувати їх в актуальному стані;

4.2.3. інформувати Адміністрацію Сайту про несанкціонований доступ до Особистого кабінету Користувача і / або про несанкціонований доступ та / або використання пароля та логіна Користувача;

4.2.4. не надавати доступ іншим Користувачам до власної немає облікового запису або до окремої що міститься на ній інформації в разі, якщо це може призвести до порушення законодавства України та / або до цієї угоди, спеціальних документів Адміністрації Сайту. Всю відповідальність за дії, вчинені з використанням Логіна і Пароля Користувача, в тому числі за розміщення під логіном Користувача Матеріали, несе Користувач;

4.2.5. не розміщувати на Сайті інформацію і об'єкти (включаючи посилання на них), які можуть порушувати законодавство України, а також права та інтереси інших осіб;

4.2.6. не розміщувати на Сайті Матеріали, автором яких він не є або щодо яких він не володіє правами використання в обсязі, достатньому для виконання умов Угоди;

4.2.7. перед розміщенням інформації і об'єктів (в тому числі графічних зображень, текстових, фото-, аудіо- і відеоматеріалів, правовласником яких Користувач не є) попередньо оцінювати законність їх розміщення. У разі наявності сумнівів щодо законності здійснення тих чи інших дій, в тому числі, з розміщення інформації або надання доступу, Адміністрація Сайту рекомендує утриматися від здійснення останніх;

4.2.8. не здійснювати дій, спрямованих на несанкціонований доступ до програмного забезпечення Сайту;

4.2.9. не здійснювався збір або зберігання персональних даних інших користувачів і не використовувати їх в комерційних цілях;

4.2.10. не займатися будь-якою діяльністю, що приносить дохід Користувачеві, від імені Сайту, не видавати себе за співробітника Адміністрації Сайту, без наявності відповідних правовідносин между Адміністрацією Сайту і Користувачем.

4.3. Користувач має право розмістити на Сайті для ознайомлення необмеженого кола осіб свої персональні дані. Розміщуючи свої персональні дані, за винятком інформації, що надається Адміністрації Сайту в процесі реєстрації, Користувач сам визначає, в якому обсязі зробити публічною інформацію про себе і віддає собі звіт в тому, що з моменту оприлюднення до його персональних даних отримають доступ не тільки співробітники Адміністрації Сайту, але і треті особи. Відповідальність за наслідки такого розміщення несе сам Користувач.

4.4. Користувач не має права розміщувати на Сайті Матеріали, які:

4.4.1. містять відомості, що становлять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю;

4.4.2. містять заклик до захоплення влади, насильницької зміни конституційного ладу і цілісності держави;

4.4.3. спрямовані на збудження ненависті або ворожнечі, а також на приниження гідності людини або групи осіб за ознаками статі, раси, національності, мови, походження, ставлення до релігії, а рівно приналежності до якої-небудь соціальної групи, а також інші матеріали екстремістського спрямованості;

4.4.4. містять пропаганду і демонструють нацистську атрибутику або символіку або атрибутику або символіку, схожу з нацистською до ступеня змішування;

4.4.5. містять публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічно виправдовують тероризм, а також пропагують війну, порнографію, культ насильства і жорстокості;

4.4.6. містять опис засобів і способів насильства і суїциду, будь-яке підбурювання до їх вчинення;

4.4.7. містять інформацію про громадському об'єднанні, релігійної чи іншої організації, включених в опублікований Міністерством юстиції України перелік організацій, які ліквідовані, або діяльність яких в судовому порядку заборонена (відповідно законом "Про протидію екстремістській діяльності"), без прямої вказівки на те, що відповідне громадське об'єднання або інша організація ліквідовані або їх діяльність заборонена;

4.4.8. містять відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію інших осіб, що носять образливий, наклепницький характер, а також порушують недоторканність приватного життя інших осіб, в тому числі шляхом розголошення їх персональних даних;

4.4.9. містять зображення інших осіб, без їх згоди на оприлюднення: (Поширення зображення громадянина без його згоди допускається тільки (1) в державних, громадських чи інших публічних інтересах; (2) якщо зображення громадянина отримано при зйомці, яка проводилася в місцях, відкритих для вільного відвідування, або на публічних заходах, за винятком випадків, коли таке зображення є основним об'єктом використання (портретний знімок); (3) якщо громадянин позувала за плату);

4.4.10. містять ненормативну лексику, є непристойними, містять порнографічні зображення, тексти або сцени сексуального характеру, в тому числі за участю неповнолітніх;

4.4.11. містять шкідливий програмний код (посилання), здатний пошкодити програмному забезпеченню, а також опис способів отримання неправомірного доступу до комп'ютерної інформації або посилання на місце його зберігання в Мережі;

4.4.12. містять відомості про способи, методи розробки, виготовлення і використання, місця придбання наркотичних засобів, психотропних речовин та інших заборонених речовин, а також пропагують їх використання;

4.4.13. порушують авторські права інших осіб;

4.4.14. містять рекламні повідомлення, «спам» та інші матеріали, які нав'язують товари і послуги;

4.4.15. носять шахрайський характер;

4.4.16. містять іншу інформацію, що порушує законні права та інтереси громадян і юридичних осіб або вимоги законодавства України.

4.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами, здійснювані на свій ризик.

5. Права і обов'язки Адміністрації Сайту:

5.1. Відносно функціонування і розвитку Сайту Адміністрація керується законодавством України, цією Угодою та іншими спеціальними документами, які розроблені або можуть бути розроблені і прийняті Адміністрацією Сайту в цілях регламентації надання Користувачам окремих Сервісів Сайту.

5.2. Адміністрація Сайту зобов'язується надати Користувачеві право використання Сервісів Сайту після успішного завершення реєстрації, а також підтримувати Сервіси в працездатному стані. Виконання Адміністрацією Сайту обов'язки з надання права використання Сервісів підтверджується фактом розміщення на Сайті Матеріалів Користувача.

5.3. У разі, якщо у Адміністрації виникають підстави припускати, що надана Користувачем інформація про себе не відповідає дійсності, його доступ до сайту може бути тимчасово обмежений. У разі встановлення факта надання неправдивої інформації на момент реєстрації реєстрація Користувача може бути анульована, обліковий запис видалена.

5.3. Адміністрація Сайту має право контролювати розміщення Користувачем Матеріалів. У разі порушення Користувачем обов'язків, передбачених розділом 4 цієї Угоди, Адміністрація Сайту має право видалити будь-який Матеріал з сайту без попереднього повідомлення Користувача і пояснення причин.

5.4. Адміністрація Сайту також має право обмежувати право Користувача використовувати Сервіси в разі неодноразового або злісного порушення таким Користувачем умов цієї Угоди.

5.5. У разі порушення Користувачем інтелектуальних прав третіх осіб, Адміністрація Сайту має право на вимогу таких осіб і при наявності відповідних правових (документально підтверджених) підстав видалити відповідні матеріали і прийняти подальші заходи аж до анулювання реєстрації та видалення облікового запису Користувача.

5.6. Адміністрація Сайту має право розміщувати на будь-якій сторінці сайту, в тому числі на одній сторінці з Матеріалами Користувача, рекламні та інформаційні повідомлення без отримання на це згоди Користувача. Користувач не несе відповідальність за зміст інших Матеріалів (рекламного, інформаційного характеру), розміщених Адміністрацією Сайту на свій розсуд.

6. Інтелектуальні права:

6.1. Всі інтелектуальні права на Сайт і його окремі компоненти, базу даних, коди, елементи дизайну, шрифти, логотипи, товарні знаки, текст, графічні зображення, ілюстрації, фото-, відео- та інші об'єкти є об'єктами виняткових прав Адміністрації Сайту і не можуть бути використані без згоди правовласника.

6.2. Користувач, розміщуючи на Сайті текстові, графічні, фото-, аудіо-, відео- та інші Матеріали, автором або правовласником яких він є на законних підставах, надає іншим користувачам невиняткове право на їх використання шляхом перегляду, відтворення (в тому числі копіювання, цитування ), переробку та інші права виключно з метою особистого некомерційного використання, крім випадків, коли таке використання заподіює або може заподіяти шкоду охоронюваним законом інтересам правовласника.

6.3. Користувач несе особисту відповідальність за будь-які Матеріали чи іншу інформацію, яку він розміщує на Сайті. За винятком свого власного Контенту, Користувач не має права розміщувати на Сайті www.kruta.com.ua Контент з інших джерел, Інтернет-сайтів, баз даних, використовувати інші результати інтелектуальної діяльності третіх осіб при відсутності явно вираженої згоди правовласників на таке відтворення без одержання додаткової згоди автора або правовласника. При цьому приватне некомерційне використання Користувачем Контенту третіх осіб допускається виключно за умови збереження всіх знаків авторства (копірайтів) або інших повідомлень про авторство, збереження імені автора в незмінному вигляді, збереження твору в незмінному вигляді і при наявності вимоги автора оформлення при наявності активного посилання на першоджерело.

6.4. Розміщуючи свої Матеріали на Сайті, Користувач передає Адміністрації Сайту право робити їх копії з метою впорядкування і полегшення публікації і зберігання призначеного для користувача Контенту на Сайті.

6.5. Користувач, розміщуючи свої Матеріали в будь-якій частині Сайту, автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на їх використання в будь-якій формі і будь-яким способом, в тому числі шляхом відтворення, копіювання, публічного виконання, переробки, перекладу на інші мови і поширення для цілей Сайту або в зв'язку з ними, в тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Матеріали Користувача в якості складових частин в інші інформаційні матеріали, здійснювати інші дії, службовці досягненню зазначених цілей. Право використовувати Матеріали надається на території всього світу, на безоплатній основі без виплати Користувачу будь-якої винагороди.

6.7. При використанні створеного Користувачем Контенту Адміністрація Сайту дотримується немайнові права Користувача як автора, в тому числі зобов'язується в кожному випадку використання Контенту вказувати ім'я Користувача, повідомлене ним при реєстрації на Сайті.

7. Відповідальність Сторін:

7.1. Адміністрація Сайту не несе відповідальності перед Користувачем за втрату Матеріалів, що сталася не з її вини.

7.2. Адміністрація Сайту не несе відповідальності за збої в роботі або непрацездатність Сервісів, якщо зазначені збої або непрацездатність стали наслідком:

7.2.1. порушень в роботі інформаційно-телекоммуікаціонних або енергетичних мереж;

7.2.2. дій третіх осіб, спрямованих на несанкціонований доступ до програмного забезпечення Сайту та / або на виведення зазначеного програмного забезпечення з ладу.

7.3. Користувач несе відповідальність у повній мірі за змістопублікованих їм Матеріалів відповідно до вимог цивільного, кримінального законодавства, а також законодавства про адміністративні правопорушення.

7.4. Користувач несе відповідальність за шкоду, заподіяну Адміністрації Сайту в зв'язку з недотриманням ним обов'язків, передбачених розділом 4 цієї Угоди.

7.5. Ні Користувач, ні Адміністрація Сайту не несуть відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за Угодою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення Угоди в результаті подій надзвичайного характеру, які вони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами ( форс мажор). До таких подій надзвичайного характеру відносяться: повінь, пожежа, землетрус, осідання ґрунту та інші стихійні лиха; війна або військові дії, ембарго, блокади, дії влади, що перешкоджають виконанню Угоди.

8. Вирішення спорів:

8.1. Угода складена відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цією Угодою, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

8.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і Адміністрація Сайту докладуть усіх зусиль для їх вирішення шляхом проведення переговорів. У разі, якщо суперечки не будуть вирішені шляхом переговорів, то вони підлягають розгляду в суді за місцем знаходження Адміністрації Сайту.

8.3. Якщо у Користувача є обґрунтовані претензії, що стосуються можливого неправомірного використання на Сайті інтелектуальної власності, такий Користувач зобов'язується повідомити про це Адміністрацію Сайту шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу електронної пошти admin@kruta.com.ua обов'язковим вкладенням електронних копій документів, що підтверджують зазначене порушення.

9. Інші умови

9.1. Адміністрація Сайту і Користувач визнають юридичну силу цієї Угоди і вважають процедуру підтвердження реєстрації та авторизації на Сайті через введення логіна і пароля для доступу до аккаунту на Сайті аналогом власноручного підпису цієї Угоди.

9.2. Угода набуває чинності з моменту прийняття Користувачем його умов, що підтверджується фактом здійснення відмітки (кліка) в спеціальному вікні про прийняття умов Угоди, і вважається укладеним на невизначений строк.

9.3. Адміністрація Сайту має право в односторонньому порядку вносити до Угоди зміни, які вступають в силу з моменту публікації на Сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він в односторонньому порядку має право відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання Матеріалів і Сервісів Сайту. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача з такими змінами.

9.4. Якщо з тих чи інших причин одне або декілька положень цієї Угоди будуть визнані недійсними або що не мають юридичної сили, це не тягне недійсності або невиконання інших положень Угоди.

9.5. Користувач розуміє і згоден з тим, що розміщені на Сайті Матеріали можуть бути індексовані пошуковими системами і зберігається в пам'яті таких систем. У разі видалення Матеріалу з Сайту, що сталася з будь-яких причин, Адміністрація Сайту не матиме можливості видалити проіндексований Матеріал і не несе відповідальності за пов'язані з цим наслідки.